INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Miasto Łęczyca informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do 30 kwietnia 2023 roku.