Imię / nazwisko  Funkcja w komisji 
Zasada Marcin  Przewodniczący 
Baranowski Tomasz  Członek Komisji 
Czerwiński Damian  Członek Komisji 
Jóźwiak Marek  Członek Komisji 
Kurczewski Paweł Sławomir  Członek Komisji 
Łukasiewicz Robert  Członek Komisji 
Pijewski Tomasz  Członek Komisji 
Razik Krzysztof  Członek Komisji