Imię / nazwisko  Funkcja w komisji 
Jóźwiak Marek  Przewodniczący 
Domagała Andrzej  Członek Komisji 
Koperkiewicz Zenon  Członek Komisji 
Kulesza Paweł  Członek Komisji 
Pijewski Tomasz  Członek Komisji 
Zasada Marcin  Członek Komisji 
Zieliński Karol  Członek Komisji