W sprawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Data uchwały:
2018-03-19

Numer uchwały:
LXIII.404.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego