W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018

Data uchwały:
2018-03-08

Numer uchwały:
LXII/401/2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu