W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca"

Data uchwały:
2018-03-08

Numer uchwały:
LXII/399/2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia