W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2018-03-12

Numer uchwały:
120.45.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-03-12