Na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach: http://skierniewice.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/24334_INFORMACJA_Dyrektora_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_w__Skierniewicach_z_dnia_21_lutego_2018_r_o_liczbie_urzednikow_wyborczych_w_gminach_na_obszarze_wlasciwosci_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_w_Skierniewicach_oraz_o_zasadach_dokony

zamieszczona jest  informacja  z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.