W sprawie:
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

Data uchwały:
2017-08-30

Numer uchwały:
120.136.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-08-30