W sprawie:
w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Łęczyca na lata 2018-2020

Data uchwały:
2018-01-22

Numer uchwały:
120.16.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-22