Data posiedzenia:
2018-07-31

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia ścieków na terenie miasta Łęczyca i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 9
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 1
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 2
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 3
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 4
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 5
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 6
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 7
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 8
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 10
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.


Uwagi: