Oświadczenie majątkowe Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z dnia 04.01.2018 roku - skan w załączniku