W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2018-01-09

Numer uchwały:
120.10.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-09