W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego oddania w najem nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 324, położonej w Łęczycy przy ul. Górniczej, na której usytuowana jest stacja bazowa telefonii cyfrowej

Data uchwały:
2017-12-29

Numer uchwały:
120.203.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-12-29