W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 29Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
LIX.375.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy