W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łęczycy

Data uchwały:
2016-10-18

Numer uchwały:
XXXVII.206.2016

Podjęta przez:
Rada Miejskaw Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia