W sprawie:
wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasto Łęczyca od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatnego nabycia prawa własności posadowionych na niej budynków i b

Data uchwały:
2016-10-18

Numer uchwały:
XXXVII.207.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia