W sprawie:
zmiany "Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łęczycy"

Data uchwały:
2016-11-21

Numer uchwały:
XXXVIII.224.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego