Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urząd Miejski w Łęczycy
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
email: nieruchomosci@leczyca.info.pl
 

Nr pokoju   Telefon

Adres e-mail

44

 Kierownik Wydziału

Dominika Turkowska

 

24 721-03-33

dturkowska@leczyca.info.pl

42

 Gospodarka nieruchomościami

24 721-03-30

kczarnecka@leczyca.info.pl

sandrysiak@leczyca.info.pl

kstrzecha@leczyca.info.pl

43

 Planowanie Przestrzenne

24 721-03-29

mpietrzak@leczyca.info.pl

mgruszczelak@leczyca.info.pl

 

42

 

Wykup mieszkań

24 721-03-30

sandrysiak@leczyca.info.pl