Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Łęczycy
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

email: promocja@leczyca.info.pl

    Telefon e-mail
30c Kierownik Wydziału - Wioletta Lewandowska 24 721-03-43

promocja@leczyca.info.pl

wlewandowska@leczyca.info.pl

30a Promocja

24 721-03-26

mkucharski@leczyca.info.pl
mkarlikowska@leczyca.info.pl
aglodek@leczyca.info.pl

  Centrum Informacji Turystycznej - ul. Zamkowa 1

24 721-03-11
510-104-937

jziolkowski@leczyca.info.pl