W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2016 rok

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XLII/242/16

Podjęta przez:
rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu