W sprawie:
wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłatyData uchwały:
2017-01-30

Numer uchwały:
XLIII/251/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 kwietnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego