W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok

Data uchwały:
2017-03-20

Numer uchwały:
XLVII/270/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu