W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLIII/248/17 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy

Data uchwały:
2017-04-26

Numer uchwały:
L/287/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz w miejscach publicznych na terenie miasta