W sprawie:
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej

Data uchwały:
2017-05-30

Numer uchwały:
LI/296/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy