W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVIII/263/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej usytuowanyc


Data uchwały:
2017-06-30

Numer uchwały:
LIII/303/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i w miejscach publicznych na terenie miasta