W sprawie:
zmiany uchwały nr LIII/300/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej - repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzie

Data uchwały:
2017-07-31

Numer uchwały:
LIV/314/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podpisania