W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmiany w wykazie do Zarządzenia Nr 120.64.2023 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy

Data uchwały:
2023-05-25

Numer uchwały:
120.87.2023

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2023-05-25