W sprawie:
zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Łęczyca

Data uchwały:
2017-08-28

Numer uchwały:
LV/323/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia