W sprawie:
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczyca wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

Data uchwały:
2023-03-15

Numer uchwały:
120.57.2023

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2023-03-15