W sprawie:
wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok

Data uchwały:
2017-08-28

Numer uchwały:
LV/331/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia