W sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXIV/196/16 z dnia 2 września 2016 roku w sprawie "udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w roku 2017 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 252 OE w celu popr

Data uchwały:
2017-08-28

Numer uchwały:
LV/322/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu