W sprawie:
nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy

Data uchwały:
2017-08-28

Numer uchwały:
LV/320/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego