W sprawie:
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023.

Data uchwały:
2023-01-31

Numer uchwały:
LXXVI.467.2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia