W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022r.

Data uchwały:
2022-09-26

Numer uchwały:
LXX.412.2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w łęczycą

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.