Numer sprawy:
OK.152.2.2022

Data założenia:
2022-09-01

Temat:
Petycja w sprawie stworzenia miejsc rekreacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie leżącym nad Zalewem Miejskim oraz rozbudowania i rozwinięcia infrastruktury plaży nad Zalewem Miejskim w Łęczycy.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: