W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspracie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemó

Data uchwały:
2022-05-12

Numer uchwały:
120.87.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-05-12