W sprawie:
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2017-09-26

Numer uchwały:
LVI/334/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.