W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2022-03-07

Numer uchwały:
120.48.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-03-07