W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2022-01-31

Numer uchwały:
120.23.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-01-31