W sprawie:
w sprawie ogloszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury

Data uchwały:
2022-01-14

Numer uchwały:
120.12.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-01-14