W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie mIasta Łęczyca na 2021r.

Data uchwały:
2021-12-22

Numer uchwały:
LVIII.331.2021

Podjęta przez:
Rade Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz. woj. Łódzkiego