W sprawie:
w sprawie wprowadzenia w sprawie uchwalenia Programu restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład

Data uchwały:
2021-12-22

Numer uchwały:
LVIII.330.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dz.Urz. Woj. Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia