W sprawie:
wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 120.87.2021 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków z

Data uchwały:
2021-09-03

Numer uchwały:
120.126.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-09-03