W sprawie:
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2021-08-26

Numer uchwały:
LI.287.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego