W sprawie:
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XLVIII.275.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w UM w Łęczycy oraz w miejscach publicznych na terenie miasta