W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Miasta Łęczyca do udzielenia odpowiedzi na skargę wniesiona do WSA w Łodzi

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XLVIII.272.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia