W sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XLVIII.271.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia