W sprawie:
Uchwała XLVIII.270.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1713/3 położonej w Łęczycy przy ul. Belwederskiej oddanej w najem na czas

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XLVIII.270.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia