W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Łęczycy stanowiącej własnośc Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XLVIII 267 2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia